PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ   

 

Úvod

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od 24. května 2018.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak Sdružení Technologů Okolo Lotusu (“SUTOL”, “my”, “naši” nebo “nás”), zpracovávají (např. shromažďují, používají, ukládají, zpracovávají, sdělují a vymazávají) Vaše osobní údaje (jak jsou tyto termíny definovány v příslušných právních předpisech na ochranu osobních údajů). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se použije na osobní údaje, které o Vás shromažďujeme.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů také popisuje možnosti, které máte k dispozici v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností SUTOL, kroky, které můžete učinit pro získání přístupu k Vašim údajům a způsoby, jak si můžete vyžádat opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů. 

Toto prohlášení se použije na internetové stránky, aplikace a služby společnosti SUTOL, které odkazují na toto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo prostřednictvím kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Které osobní údaje shromažďujeme

Osobní údaj je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě podle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů. SUTOL zpracovává zejména následující osobní údaje svých členů, návštěvníků pořádaných akcí, obchodních partnerů nebo návštěvníků webových stránek:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Název firmy
 • Email
 • Fakturační adresa
 • Telefon
 • Email na účetní
 • IP
 • Cookies

Jak shromažďujeme osobní údaje

Přímo od Vás

SUTOL může shromažďovat osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím internetových stránek, mobilních aplikací a jiné vzájemné komunikace.

Pokud se zaregistrujete na internetových stránkách SUTOL, budeme shromažďovat Vaše registrační údaje, abychom zpracovali Vaší žádost nebo žádost Vaší společnosti. Budeme shromažďovat údaje ve vztahu k Vaší žádosti.

Dále shromažďujeme údaje návštěvníků našich webových stránek, jako je informace o doménách, ze kterých přichází na naši internetovou stránku, a údaje o tom, které konkrétní části našich webových stránek navštěvují.

Automatické shromažďování osobních údajů získaných v souvislosti s využíváním našich služeb

SUTOL může automaticky shromažďovat osobní údaje pro naplňování cílů sdružení, které mohou zahrnovat poskytování služeb členům nebo širší veřejnosti, dodržování zákonných požadavků, zpracovávání plateb a propagaci Sdružení.

Pokud navštívíte naše internetové stránky, automaticky obdržíme údaje o tom, jaké naše internetové stránky navštěvujete, a které webové prohlížeče používáte. Tyto údaje budou anonymně uloženy a využíváme je jen pro zlepšení našich internetových stránek a služeb nebo pro statistické účely.

SUTOL také používá tzv. cookies, které nám pomáhají optimalizovat naše služby, jak je dále popsáno níže v sekci „Cookies a jiné podobné technologie“.

Osobní údaje shromážděné z jiných zdrojů

SUTOL může shromažďovat osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, včetně (ale nikoliv výlučně) z veřejných internetových stránek a databází, veřejných nebo státních zdrojů či zpravodajských médií.

Můžeme získávat osobní údaje od třetích stran, které získaly nebo shromáždily Vaše osobní údaje a mají právo nám je poskytnout. Osobní údaje získané od třetí strany můžeme používat v souladu s podmínkami smlouvy uzavřené mezi SUTOL a třetí stranou.

Jak používáme shromážděné osobní údaje

SUTOL a poskytovatelé služeb jednající našim jménem mohou používat Vaše osobní údaje pouze v souvislosti s naplňováním cílů Sdružení podle platných stanov Sdružení a plnění právních povinností, tedy pro následující účely:

 • Poskytnutí, zachování, ochránění a zlepšování našich služeb a;
 • Plnění smlouvy;
 • Plnění právní povinnosti;
 • Ochrany našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran (jako je ochrana majetku, života a zdraví, kontrola kvality poskytovaných služeb, vymáhání právních nároků apod.)
 • Usnadnění, spravování, přizpůsobování a zlepšování našeho online prostředí;
 • Odpovídání na Vaše dotazy a splnění Vašich požadavků;
 • Pro naše obchodní účely, jako je analýza údajů, audity, zlepšování nebo změna našich služeb, identifikace trendů využití a provozování a rozšiřování činnosti Sdružení;
 • Zasílání obchodních sdělení a komunikace o našem zboží, službách a událostech, o které byste mohli mít zájem, a to v souladu s příslušnými právními předpisy nebo na základě Vašeho souhlasu; a

Právním základem pro shromažďování a zpracování osobních údajů je jednak ochrana našich oprávněných zájmů či třetí strany (např. ochrana majetku, života a zdraví, kontrola kvality poskytovaných služeb, vymáhání právních nároků nebo nabízení našich služeb), plnění stanov Sdružení  (zejména vůči našim členům), Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nebo plnění právní povinnosti.

Poskytnutí některých kategorií Vašich osobních údajů může být požadováno za účelem uzavření členství nebo smlouvy se SUTOL. Pokud není požadovaný údaj poskytnut, nemusí Vám být umožněno členství, otevření uživatelského účtu a/nebo využívání našich služeb.

Marketingové účely

SUTOL může používat Vaše osobní údaje pro účely propagace Sdružení formou přímého marketingu v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. SUTOL Vás může oslovovat, například e-mailem nebo telefonicky, o činnosti Sdružení, zejména organizovaných akcích a nabízených službách na základě oprávněného zájmu. SUTOL Vás může též kontaktovat za účelem přímého marketingu na základě Vašeho výslovného souhlasu. Máte právo kdykoliv odmítnout, aby byly Vaše osobní údaje (např. jméno, příjmení, e-mailová adresa nebo telefonní číslo) použity pro marketingové účely (právo vznést námitku proti zpracování) nebo případně odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li z Vaší strany pro tyto účely udělen). Tyto Vaše možnosti zdůrazníme vždy, když budete kontaktováni pro marketingové účely.

S kým sdílíme Vaše údaje

Naši zástupci, členové, poradci, obchodní partneři a poskytovatelé marketingových služeb či jiných služeb mohou obdržet nebo jim může být umožněn přístup k Vašim údajům včetně osobních údajů a informací o jejich použití, a to v souvislosti s jejich poskytováním služeb.

Vaše osobní údaje můžeme poskytovat též:

 • V případě potřeby k (a) dodržování právních povinností; (b) přípravě odpovědí na žádosti veřejných nebo státních orgánů; (c) vymožení našich smluvních či jiných práv; (d) ochraně našich obchodních zájmů a ochraně našich/Vašich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku či třetích osob; a (e) vymáhání právních nároků nebo limitaci škody;

Když SUTOL do zpracování zapojí další poskytovatele služeb (třetí strany), předáváme jim Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro účely poskytování takových služeb. SUTOL zaručuje, že takový poskytovatel chrání osobní údaje způsobem stanoveným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a příslušnými právním předpisy na ochranu osobních údajů.

Obecné zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou shromažďovány, ukládány, zpracovávány a přenášeny v souladu se zavedenými zásadami SUTOL a příslušnými právními předpisy.

Zásady SUTOL, pokud se jedná o zpracování osobních údajů, jsou následující:

 • Osobní údaje budou zpracovány korektně a zákonným způsobem;
 • Osobní údaje budou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • Osobní údaje shromážděné SUTOL budou relevantní a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou shromažďovány;
 • Osobní údaje shromážděné SUTOL budou přesné, a kde je to potřeba, v přiměřeném rozsahu aktualizovány; a
 • Osobní údaje shromážděné SUTOL budou shromažďovány v identifikovatelné podobě pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány.

Pokud SUTOL bude zpracovávat osobní údaje pro jiné účely, než které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, SUTOL oznámí takovou změnu, včetně účelů, pro které budou osobní údaje nově zpracovávány, a uvede příjemce osobních údajů.

Cookies a jiné podobné technologie

Cookies Vám mohou poskytnout informace na míru při navštěvování internetových stránek.  Cookies jsou textové soubory, které internetová stránka může posílat do Vašeho prohlížeče, a které jsou ukládány na Váš systém. Cookies můžete odmítnout, spravovat a vymazávat pomocí nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Některé internetové stránky používají cookies k zapamatování Vámi zvolených preferencí i při návratu na tyto internetové stránky. Cookies neukládají jména jednotlivců, emaily, adresy, čísla kreditních karet ani telefonní čísla. Stránky shromažďují neidentifikovatelné údaje od návštěvníků, které nám pomáhají zlepšovat naši činnost. Například sledujeme domény, které lidé navštěvují, a měříme návštěvnost na internetových stránkách, ale děláme to tím způsobem, že údaje jsou neidentifikovatelné. SUTOL používá tyto údaje k analýze trendů, vytváření statistik a zlepšování poskytování služeb zákazníkům.

Bezpečnost osobních údajů

Dodržujeme veškeré zákonné požadavky a používáme přiměřená opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, krádeží, zneužitím a neoprávněným přístupem, uveřejněním, změnami a zničením. SUTOL Vás bude informovat v případě, že se dozvíme o narušení bezpečnosti Vašich osobních údajů (dle příslušných právních předpisů) uložených u nás nebo pro nás.

Přístup k osobním údajům

V souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů můžete být oprávněni požadovat určité informace o osobních údajích, které jsme o Vás uložili; požadovat k nim přístup, žádat jejich opravu, doplnění, vymazání a přenos nebo požadovat omezení zpracování nebo podávat námitky proti zpracování; také máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  Za účelem výkonu výše uvedených práv, nebo pokud máte nějaké otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nás prosím kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  

Pokud potřebujete aktualizovat nebo změnit Vaše osobní údaje, kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

SUTOL si vyhrazuje právo na odmítnutí žádosti o přístup nebo smazání osobních údajů v rozsahu, v jakém není přístup či smazání uloženo příslušnými právními předpisy.

Jako ochranu proti podvodným žádostem o přístup k osobním údajům si SUTOL vyhrazuje právo ověřit Vaši totožnost tím, že bude vyžadovat dodatečné informace, které nám umožní potvrdit totožnost subjektu, který požádal o přístup, a to před tím, než umožníme přístup nebo provedeme jakékoliv změny.

Právo vznést námitky

Dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 máte mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování prováděno na základě oprávněného zájmu, včetně zpracování za účelem přímého marketingu. Námitku je nutné podat na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracováváme.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Doba uchovávání

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud není požadována nebo povolena příslušnými právními předpisy delší doba uchovávání.

Dodatečná ustanovení

Váš souhlas a změny

Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud byl dán) na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vezměte prosím na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání Vašeho souhlasu také nemá vliv na zpracování, které je prováděno na jiném právním titulu, než je Váš souhlas (například pokud jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, splnění právní povinnosti nebo z jiných důvodů uvedených v příslušných právních předpisech). SUTOL může doplnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů o dodatečné informace týkající se konkrétního ujednání mezi námi a Vámi.

SUTOL může čas od času podle svého uvážení změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů s účinností do budoucna, aby bylo v souladu s naší aktuální obchodní praxí. Pokud změníme toto prohlášení o ochraně osobních údajů, informujeme Vás o tom zveřejněním aktualizace na příslušné internetové stránce.

Citlivé osobní údaje

SUTOL nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje), jak jsou tyto definovány příslušnými právními předpisy. Žádáme Vás, abyste nám takové údaje neposílali. V případech, kdy můžeme vyžadovat nebo požadovat od Vás poskytnutí zvláštních kategorií osobních údajů, budeme je zpracovávat jen s Vaším výslovným souhlasem nebo za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech.

Dodržování

SUTOL bude kontrolovat dodržování tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a pravidelně ověřovat, zda je přesné a úplné.

Pokud jste přesvědčení, že Vaše osobní údaje byly zpracovány nebo zveřejněny v rozporu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, obraťte se na nás prosím na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Otázky

Pokud máte otázky nebo připomínky ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, způsobů ochrany osobních údajů, našeho shromažďování nebo zpracovávání Vašich osobních údajů nebo chcete-li vykonat svá práva, neváhejte se na nás obrátit. Pokud Vás budeme potřebovat kontaktovat ohledně jakéhokoliv problému nebo události, která zahrnuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů, použijeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo doručovací adresu, jež máme k dispozici.